กองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ
Statistics and Research Division
 
     
     
     
     
 
     
     
กองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ
เลขที่ 204 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02 475 7435 โทรสาร 0247 53805 | 02 756 5089 email [email protected]