โรงเรียนนายเรือ
Royal Thai Naval Academy
การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปี 2565
ตรวจสอบคะแนนรายบุคคล